Stredná odborná škola - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou

 

Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou
  Hlavná 54, 04501 Moldava nad Bodvou
 • Riaditeľ školy: 055 / 460 2139
  Zástupca riaditeľa: 055 / 460 2435
  Sekretariát: 055 / 460 2139
  Domov mládeže: 055 / 460 2139
  Školské dielne: 055 / 460 4120
  Fax: 055 / 460 2435

Pondelok 25. 6. 2018

Narodeniny a meniny

Dnes (Pondelok 25.6.2018)
Oľga Žigová (I.AM)
Pozajtra (Streda 27.6.2018)
Vivien Lörincová (I.C)
Ladislav Balász (II.E)
Ladislav Dzurik (II.AM)
Ladislav Grulyo (II.B)
Ladislav Magyar (II.M)
Ladislav Rigó (I.E)
Ladislav Rybár (I.AM)
Ladislav Sebestyén (IV.A)
Ing. Ladislav Stacho
Ladislav Vitéz
Počet návštev: 1865808

Novinky

 • Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

  Riaditeľ Strednej odbornej školy – Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/učiteľka odborných predmetov: elektrotechnika, elektronika a automatizácia, s nástupom od 1. 9. 2018.

  Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť na adresu školy poštou alebo osobne najneskôr do 29.06.2018.

 • 4. 6. 2018

  2. kolo prijímacích skúšok

  Riaditeľstvo Strednej odbornej školy – Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou v zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že prijímacie skúšky do študijných a učebných odborov v ďalšom termíne do I. ročníka pre školský rok 2018/2019 sa uskutočnia 19. júna 2018. Prihlášky na štúdium je možné doručiť na sekretariát školy do 11. júna 2018.

 • 11. 6. 2018

  Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou ako správca majetku vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, ponúka na prenájom:

  nebytový priestor o výmere 186,60 m2 ( jedna miestnosť – dielňa) v prízemnej budove so samostatným vstupom z dvora (budova súp.č. 1416 na pozemku registra C KN parc. č. 870)

  a časť spoločných priestorov o výmere 38,00 m2 (sociálne zariadenie) so samostatným vstupom z dvora (budova súp.č. 1420 na pozemku registra C KN parc.č. 861), v katastrálnom území Medzev vedené na LV č. 4999, nachádzajúce sa v objekte Strednej odbornej školy – Szakközépiskola na ulici Kováčska č. 53 v Medzeve,

 • V dňoch 6. a 7. júna 20018 sa žiaci 1. G triedy /agromechanici/ zúčastnili podujatia organizovanom odborným garantom experimentálného študijného odboru Agromechatronik, ktorým je Agrion (združenie predajcov poľnohospodárskej techniky na Slovensku).

  Naši žiaci sa zúčastnili testovania vedomostí z látky odborných predmetov prebratej v prvom ročníku od začiatku školského roka. Toto testovanie tiež organizoval vyššie spomínaný Agrion v Agroinštitúte Nitra. Okrem klasického písomného testu bol aj test zručnosti z odborného predmetu Technické kreslenie (priraďovali súčiastky k výkresom na čas).

 • 17. 1. 2018

  Riaditeľstvo Strednej odbornej školy - Szakközépiskola oznamuje ctenej verejnosti, že dňa 6. marca 2018 (utorok) sa na našej škole uskutoční Deň otvorených dverí. Srdečne očakávame všetkých študentov a ich rodičov. Príďte a buďte súčasťou jedného príjemného dňa