Stredná odborná škola - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou

 

Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Zita Herchl
Učebňa 6
I.AM Triedny učiteľ Ing. Jolana Špišáková
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lýdia Bužická
Učebňa 4
I.DK Triedny učiteľ Ing. Henrieta Šilárská
I.DM Triedny učiteľ PaedDr. Ján Danko
I.E Triedny učiteľ Helena Képešová
I.M Triedny učiteľ Ing. Henrieta Šilárská
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Gabriela Bányászová
Učebňa 2
II.DM Triedny učiteľ PaedDr. Ján Danko
II.E Triedny učiteľ František Gaboš
II.M Triedny učiteľ Ing. Ján Dedinský
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Valter Varga
Učebňa 12
III.AM Triedny učiteľ Ing. Jolana Špišáková
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Bc.Edita Sanislová
Učebňa 9
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Emese Ďurčová
Učebňa 11
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Karolína Kišová
Učebňa 5

© aScAgenda 2017.0.1022 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.11.2016