Stredná odborná škola - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou

 

Navigácia

 • Zahájenie školského roka 2017/2018

  Riaditeľstvo Strednej odbornej školy - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou Oznamuje, že slávnostné  zahájenie školského roka 2017/2018 pre študijné odbory sa uskutoční dňa 4. 9. 2017  o 9.00 hod. v zasadačke  školy.

 • Verejné obstarávanie
  2. 8. 2017

  V rámci postupu verejného obstarávania podľa §9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme výberové konanie na  predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služby.

  predmet zákazky: zákazka na poskytnutie - zabezpečenie studeného stravovania žiakom elokovaných pracovísk

  lehota na predkladanie podkladov a ponúk: 23.8.2017 do 15:30

  podrobnosti nájdete TU

 • Verejné obstarávanie
  7. 7. 2017

  V rámci postupu verejného obstarávania podľa §9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme výberové konanie na  predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služby.

  predmet zákazky: zákazka na poskytnutie - zabezpečenie stravovania pre zamestnancov školy

  lehota na predkladanie podkladov a ponúk: 31.7.2017 do 15:30

  Kompletné znenie výzvy nájdete TU

 • 2.kolo prijímacích skúšok

  Riaditeľstvo Strednej odbornej školy – Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou v zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že prijímacie skúšky v ďalšom termíne do I. ročníka študijných odborov pre školský rok 2017/2018 sa uskutočnia 20. júna 2017.

  Prihlášky na štúdium je možné doručiť na sekretariát školy do 15. júna 2017.

  Kritériá pre 2. kolo prijímacích skúšok sú rovnaké ako kritériá pre 1. kolo a tie sú zverejnené na v sekcii prijímacie skúšky.

 • Videá našich aktivít
  11. 5. 2017

  Na stránke Videá našich aktivít pribudli nové videá

 • Deň otvorených dverí

  Riaditeľstvo Strednej odbornej školy - Szakközépiskola oznamuje ctenej verejnosti, že dňa 1.marca 2017 (streda) sa na našej škole uskutoční Deň otvorených dverí. Srdečne očakávame všetkých študentov a ich rodičov. Príďte a buďte súčasťou jedného príjemného dňa

 • Študijné odbory

  Riaditeľstvo Strednej odbornej školy - Szakközépiskola oznamuje žiakom 9.ročníkov, rodičom a učiteľom, že od šk. roka 2017/18 otvára nový štvorročný experimentálny študijný odbor                    AGROMECHATRONIK 

                    V Košickom a Prešovskom kraji otvorený jedine u nás !!!

   

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • 60. výročie založenia školy

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Verejné obstarávanie
  2. 8. 2016

  V rámci postupu verejného obstarávania podľa §9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme výberové konanie na  predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služby.

  predmet zákazky: zákazka na poskytnutie - zabezpečenie studeného stravovania žiakom elokovaných pracovísk

  lehota na predkladanie podkladov a ponúk: 23.8.2016 do 15:30

   

 • Exkurzia Budapešť
  17. 6. 2016

  Do galérie Exkurzia Budapešť boli pridané fotografie.

 • Verejné obstarávanie
  16. 6. 2016

  CP zabezpečenie stravovania

  V rámci postupu verejného obstarávania podľa V rámci postupu verejného obstarávania podľa podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme výberové konanie na  predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služby.

  predmet zákazky: zákazka na poskytnutie - zabezpečenie stravovania pre zamestnancov školy

  lehota na predkladanie podkladov a ponúk: 06.07.2016 do 12:00

   

 • Verejné obstarávanie
  28. 4. 2016

  CP Odstránenie závad

  V rámci postupu verejného obstarávania podľa §9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme výberové konanie na  predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služby.

  predmet zákazky: Odstránenie závad zistených pri revízii elektrických zariadení

  lehota na predkladanie podkladov a ponúk: 03.05.2016 do 15:00

   

 • Prijímacie skúšky
  20. 4. 2016

  Aktualizovali sme Kritériá prijímacích skúšok na prijatie uchádzačov do 1. ročníka  pre školský rok 2016/2017.

 • Exkurzia TUKE
  9. 4. 2016

  Do galérie Exkurzia TUKE boli pridané fotografie.

 • Verejné obstarávanie
  7. 3. 2016

  V rámci postupu verejného obstarávania podľa §9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme výberové konanie na  predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služby.

  predmet zákazky: zákazka na poskytnutie - zabezpečenie studeného stravovania žiakom elokovaných pracovísk

  miesto dodania predmetu zákazky: Stredná odborná škola - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,

  lehota na predkladanie podkladov a ponúk: 18.3.2016 do 15:30

   

   

 • Verejné obstarávanie
  5. 3. 2016

  V rámci postupu verejného obstarávania podľa §9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme výberové konanie na  predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služby.

  predmet zákazky: cenová ponuka na nákup zariadení pre cukrárenskú výrobu

  miesto dodania predmetu zákazky: Stredná odborná škola - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,

  telefón:055/460 21 39 21 39 , 0915 801 802

  fax: 055/460 24 35

  email: spopsmoldava@mail.t-com.sk

  lehota na predkladanie podkladov a ponúk: 22.3.2016 do 15:30

   

 • Deň otvorených dverí
  4. 2. 2016

  Vážení záujemcovia o štúdium na našej škole,

  chceme Vás informovať že 10. februára 2016 (streda) v čase od 9.00-18.00 hod.sa bude konať Deň otvorených dverí. Srdečne očakávame všetkých študentov a ich rodičov!  Navštívte našu školu a buďte  súčasťou jedného príjemného dňa!