Stredná odborná škola - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou

 

Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
PaedDr. István Stefán Rozvrh
Riaditeľ
 
 
Ing. Ottó Hudák Zástupca
 
 
RNDr. Silvia Mosorjaková Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Ing. Pavol Bába Učiteľ
 
 
Ing. Gabriela Bányászová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Vedie krúžok: Enviro-kreativita
 
 
Bc. Štefan Benedik Majster
Vedie krúžok: Kulturistika
 
 
Imrich Bodnár Učiteľ
 
 
Oskár Bröstl Majster
 
 
Mgr. Lýdia Bužická Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
Vedie krúžok: Konverzácia v ANJ
 
 
Ľudovít Cibrík Majster
 
 
PaedDr. Ján Danko Triedny učiteľ: I.DM
Triedny učiteľ: II.DM
Vedie krúžok: Digitálna fotografia
 
 
Ing. Ján Dedinský Majster
Triedny učiteľ: II.M
Vedie krúžok: Turistický krúžok
 
 
RNDr. Mária Demeterová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Emese Ďurčová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
Vedie krúžok: Príprava na maturitu z NEJ
 
 
Mgr. Janka Dzvoníková Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Príprava na maturitu zo SJL
 
 
Ing. Rudolf Flegner Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Posilňovanie
 
 
František Gaboš Majster
Triedny učiteľ: II.E
Vedie krúžok: Športový krúžok
 
 
Ing. Zita Herchl Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
 
 
Daniel Hiľovský Majster
 
 
Katarína Jasaňová Majsterka
Vedie krúžok: Ručné práce
 
 
Ing. Mária Katonová Majsterka
Vedie krúžok: Techniky ručných prác
 
 
Helena Képešová Majsterka
Triedna učiteľka: I.E
Vedie krúžok: Šikovné ruky
 
 
Albín Kiss Učiteľ
 
 
Michal Kiš Vychovávateľ
Vedie krúžok: Futbalový krúžok
 
 
Ing. Karolína Kišová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.C
Vedie krúžok: Mladý účtovník
 
 
PaedDr. Gabriel Majoroš Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Florbalový krúžok
Vedie krúžok: Stolný tenis
 
 
Ing. Agnesa Martinská Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Zo života našej školy
 
 
Monika Műllerová Majsterka
Vedie krúžok: Móda a kreatívne práce
 
 
Eva Péter Vychovávateľka
Vedie krúžok: Tvorivé dielne
 
 
Bc. Edita Sanislová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
Vedie krúžok: Základy administratívy
 
 
Mgr. Vojtech Schmiedt Učiteľ
Vedie krúžok: Basketbalový krúžok
Vedie krúžok: Futbal
Vedie krúžok: Moderný tanec
 
 
Ing. Ladislav Stacho Majster
 
 
Ing. Štefan Szciranka Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Multimeriálny krúžok
 
 
Ing. Henrieta Šilárská Triedna učiteľka: I.DK
Triedna učiteľka: I.M
 
 
Ing. Jozef Širilla Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Jolana Špišáková Triedna učiteľka: I.AM
Triedna učiteľka: III.AM
 
 
Jozef Štefán Majster
Vedie krúžok: Stolnotenisový krúžok
 
 
Ing. Monika Tökészky Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Coolclub
 
 
Mgr. Valter Varga Rozvrh
Triedny učiteľ: III.A
Vedie krúžok: Príprava na maturitu z ANJ
 
 
Ladislav Vitéz Majster
 
 
Žaneta Žitňárová Majsterka

© aScAgenda 2017.0.1022 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.11.2016