Stredná odborná škola - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou

 

Navigácia

učiteľ/učiteľka odborných predmetov: elektrotechnika, elektronika a automatizácia majster/majsterka odbornej výchovy - cukrár školský psychológ upratovačka

Výberové konanie

upratovačka

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

 

Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou, informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu upratovačka  s nástupom od  05.11.2018

 

Voľné pracovné miesto: pracovníčka v prevádzke – upratovačka

Úväzok: 100%

Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa

 

Platové podmienky:

V zmysle ustanovení zákona č.553/2003 Z.z.,  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a NV SR č. 359/2017 Z.z.,

480,- EUR/ mesačne.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

- žiadosť o prijatie do zamestnania

- profesijný životopis

- súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 v znení neskorších predpisov

 

Kontakt: spopsmoldva@mail.t-com.sk, 055/4602139

 

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom  môžete poslať e-mailom na adresu: spopsmoldva@mail.t-com.sk,  alebo na adresu školy do 31.10.2018

 

 

V Moldave nad Bodvou, 19.09.2018

 

 

 

 

 

PaedDr. István Stefán

     riaditeľ školy