Stredná odborná škola - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou

 

Navigácia

Súhrnné správy za VO Stavebné práce Výzva na predloženie CP CP na šijacie stroje CP na ochranné pomôcky CP na spotrebný materiál CP na výpočtovú techniku CP textilná galantéria CP textilná galantéria 2 CP na čistiace prostriedky CP na stravovanie zamestnancov CP - školiaci materiál CP stravovanie CP oprava strechy CP oprava vodovodného potrubia CP stravovanie 2016 CP oprava priestorov školy CP studené stravovanie CP zariadenia pre cukrárensku výrobu CP Odstránenie závad CP zabezpečenie stravovania CP stravovanie 2016/17 CP stravovanie 2017/2018 CP studene stravovanie2017 Výzva na CP na kurz zváračov Zámer na prenájom CP stravovanie zamestnancov CP studené stravovanie 2018 CP výcviková plocha

CP studené stravovanie 2018

V rámci postupu verejného obstarávania podľa §9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme výberové konanie na  predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služby.

predmet zákazky: zákazka na poskytnutie - zabezpečenie studeného stravovania žiakom elokovaných pracovísk

miesto dodania predmetu zákazky: Stredná odborná škola - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou,

kontaktná osoba: Eva Barkászová

telefón:055/460 21 39 21 39 , 0915 801 802

fax: 055/460 24 35

email: spopsmoldava@mail.t-com.sk

lehota na predkladanie podkladov a ponúk: 23.8.2018 do 15:30

 

kompletné znenie oznámenia, podrobný opis predmetu zakázky a rozsahu zakázky si možte stiahnuť tuto:

vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky.doc

priloha-c.-1-k-vyzve.doc