Stredná odborná škola - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou

 

Navigácia

SOŠ Moldava nad Bodvou v Budapešti Erasmus+ 2014

Projekt LEONARDO

SOŠ Moldava nad Bodvou v Budapešti

 

Cesta do Budapešti sa začala dňa 02.11.2013.  Aby táto cesta bola možná, tak naša škola získala projekt Leonardo da Vinci pod názvom Program celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci, ktorý je zameraný na získanie odborných skúseností a vedomostí v zahraničí.

Stáže sa zúčastnilo 15 žiakov, a to zo študijných odborov Technika a prevádzky dopravy, Škola podnikania a z učebného odboru Autoopravár, pod vedením Ing. Moniky Tökészky a Ing. Ota Hudáka, ktorého počas pobytu vystriedal PaedDr. Ján Danko.

Počas nášho trojtýždňového pobytu sa naši študenti veľa naučili. Získali veľa skúseností a praktických zručností. Pracovali pod dozorom odborníkov a znalcov, ktorí im boli nápomocní v každej situácii a v problémoch. Dievčatá pracovali v pobočkách cestovnej kancelárii Neckermann a chlapci boli rozdelení do spoločnosti MÁV, Zrt. a Bosch Car servisu.

Okrem pracovných skúsenosti sme mali zabezpečený aj kultúrny program. Navštívili sme rôzne výstavy, ako napr. Dom teroru, Neviditeľnú výstavu, ktorá bola jedinečným zážitkom pre našich žiakov, kde sa dozvedeli ako žijú a zvládajú každodenný život nevidiaci ľudia. Takisto sme navštívili aj rôzne kultúrne a historické pamiatky, ako napr. Námestie hrdinov, Citadella, Parlament a ďalšie zaujímané miesta.

Študenti boli nadšení, že mali takúto šancu získať pracovné skúsenosti v zahraničí a svoje teoretické vedomosti aplikovať v praxi. Dňa 22.11.2013 sme sa z pracovnej stáže vrátili domov s pozitívnym hodnotením zahraničného partnera v Budapešti.

 

                                                                                        

 

                  Ing. Monika Tökészky

                    koordinátor projektu