Stredná odborná škola - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou

 

Navigácia

Harmonogram činnosti Dátumy pre rodičov Plán práce školy 2018/2019 Školský vzdelávací program Školský a internátny poriadok Pozvánka na otvorenie školského roku

Harmonogram činností na školský rok 2018/2019

 

 

23.08.2018

27.08.2018

27.08.2018 - 28.08.2018

Pracovná porada, pedagogická rada

Komisionálne skúšky

Prijímacie skúšky do vyššieho ročníka

03.09.2018

05.09.2018

12.09.2018

21.09.2018

24.09.2018 – 05.10.2018

25.09.2018

26.09.2018

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

Opravná EČ a PFIČ MS z anglického jazyka

Pracovná porada

Tradičný beh – BOJJ, 1. účelové cvičenie pre 1. a 2. ročníky

Odborná prax IV.C, IV.D

Opravné maturitné skúšky – ústna časť

Zasadnutie Rady školy

24.09.2018 – 05.10.2018

10.10.2018

12.10.2018

31.10.2018 – 02.11.2018

Odborná prax IV.C, IV.D

Pracovná porada

ZRPŠ

Jesenné prázdniny

05.11.2018

14.11.2018

16.11.2018

Začiatok vyučovania po jesenných prázdninách

Hodnotiaca pedagogická rada za I. štvrťrok

Slávnostná imatrikulácia prvákov

12.12.2018

24.12.2018 – 07.01.2019

Pracovná porada

Vianočné prázdniny

08.01.2019

28.01.2019

31.01.2019

Začiatok vyučovania po vianočných prázdninách

Klasifikačná porada za 1. polrok školského roka

Vydávanie polročných vysvedčení

01.02.2019

04.02.2019

08.02.2019

18.02.2019 – 22.02.2019

25.02.2019

27.02.2019

Polročné prázdniny

Začiatok vyučovania po polročných prázdninách

Kurz pohybových aktivít v prírode pre 1. ročníky

Jarné prázdniny

Začiatok vyučovania po jarných prázdninách

Pracovná porada

08.03.2019

12.03.2019 – 15.03.2019

ZRPŠ

Externá časť MS a písomná forma internej časti MS

03.04.2019

18.04.2019 – 23.04.2019

24.04.2019

Hodnotiaca pedagogická rada za III. štvrťrok

Veľkonočné prázdniny

Začiatok vyučovania po veľkonočných prázdninách

13.05.2019 a 16.05.2019

13.05.2019

15.05.2019

15.05.2019

17.05.2019

20.05.2019 – 24.05.2019

20.05.2019 – 31.05.2019

27.05.2019 – 29.05.2019

Prijímacie skúšky

2. účelové cvičenie 1. a 2. ročníkov

Klasifikačná porada za 2. polrok pre 4. ročníky

Praktické maturitné skúšky pre IV.C, IV.D

Vydávanie vysvedčení pre 4.ročníky, Rozlúčka IV.A, IV.C, IV.D

Akademický týždeň

Odborná prax II.A, III.A, III.B, III.C, III.D

MS - ústna forma IČ

05.06.2019

18.06.2019

20.06.2019 – 21.06.2019

19.06.2019 – 21.06.2019

24.06.2019

26.06.2019

27.06.2019

28.06.2019

Pracovná porada

Prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest

Kurz pohybových aktivít v prírode pre 2. ročníky

Kurz ochrany života a zdravia – 3. ročníky

Klasifikačná porada za 2. polrok školského roka

Zasadnutie Rady školy

Slávnostná akadémia

Vydávanie vysvedčení