Stredná odborná škola - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou

 

Navigácia

Harmonogram činnosti Dátumy pre rodičov Plán práce školy 2016/2017 Školský vzdelávací program Školský a internátny poriadok Pozvánka na otvorenie školského roku

Harmonogram činností na školský rok 2016/2017

 

Harmonogram činnosti na školský rok 2017/2018

 

August

28.08.2017

30.08.2017 - 31.08.2017

Pracovná porada, pedagogická rada

Komisionálne skúšky

September

04.09.2017

06.09.2017

20.09.2017

25.09.2017 – 06.10.2017

26.09.2017

27.09.2017

29.09.2017

 

27.09.2017

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

Pracovná porada

Mosty bez bariér - Pribeník

Odborná prax IV.C, IV.D

Opravné maturitné skúšky – ústna časť

Pracovná porada

Tradičný beh - BOJJ

1. účelové cvičenie pre 1. a 2. ročníky

Zasadnutie Rady školy

Október

13.10.2017

25.10.2017

30.10.2017 – 01.11.2017

ZRPŠ

Pracovná porada

Jesenné prázdniny

November

02.11.2017

16.11.2017

22.11.2017

Začiatok vyučovania po jesenných prázdninách

Slávnostná imatrikulácia prvákov

Hodnotiaca pedagogická rada za I. štvrťrok

December

23.12.2017 – 05.01.2018

Vianočné prázdniny

Január

23.12.2017 – 05.01.2018

08.01.2018

29.01.2018

31.01.2018

Vianočné prázdniny

Začiatok vyučovania po vianočných prázdninách

Klasifikačná porada za 1. polrok školského roka

Vydávanie polročných vysvedčení

Február

02.02.2018

05.02.2018

09.02.2018

21.02.2018

26.02.2018 – 02.03.2018

Polročné prázdniny

Začiatok vyučovania po polročných prázdninách

Kurz pohybových aktivít v prírode pre 1. ročníky

Pracovná porada

Jarné prázdniny

Marec

26.02.2018 – 02.03.2018

05.03.2018

07.03.2018

09.03.2018

13.03.2018 – 16.03.2018

29.03.2018 – 03.04.2018

Jarné prázdniny

Začiatok vyučovania po jarných prázdninách

Pracovná porada

ZRPŠ

Externá časť MS a písomná forma internej časti MS

Veľkonočné prázdniny

Apríl

29.03.2018 – 03.04.2018

04.04.2018

11.04.2018

Veľkonočné prázdniny

Začiatok vyučovania po veľkonočných prázdninách

Hodnotiaca pedagogická rada za III. štvrťrok

Máj

02.05.2018

14.05.2018 a 17.05.2018

14.05.2018

16.05.2018

16.05.2018

18.05.2018

 

21.05.2018 – 25.05.2018

21.05.2018 – 01.06.2018

28.05.2018 – 01.06.2018

Pracovná porada

Prijímacie skúšky

2. účelové cvičenie 1. a 2. ročníkov

Klasifikačná porada za 2. polrok pre 4. ročníky

Praktické maturitné skúšky pre IV.C, IV.D

Vydávanie vysvedčení pre 4.ročníky

Rozlúčka IV.A, IV.B

Akademický týždeň

Odborná prax II.A, II.B, III.A, III.C, III.D

MS - ústna forma IČ

Jún

06.06.2018

19.06.2018

21.06.2018 – 22.06.2018

20.06.2018 – 22.06.2018

25.06.2018

27.06.2018

28.06.2018

29.06.2018

Pracovná porada

Prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest

Kurz pohybových aktivít v prírode pre 2. ročníky

Kurz ochrany života a zdravia – 3. ročníky

Klasifikačná porada za 2. polrok školského roka

Zasadnutie Rady školy

Slávnostná akadémia

Vydávanie vysvedčení