Stredná odborná škola - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou

 

Navigácia

Harmonogram činnosti Dátumy pre rodičov Plán práce školy 2016/2017 Školský vzdelávací program Školský a internátny poriadok Pozvánka na otvorenie školského roku

Harmonogram činností na školský rok 2016/2017

August

24.08.2016

25.08.2016 - 30.08.2016

Pracovná porada

Komisionálne skúšky

September

05.09.2016

07.09.2016

08.09.2016

12.09.2016 – 13.09.2016

14.09.2016

 26.09.2016 – 07.10.2016

28.09.2016

30.09.2016

Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017

Opravné maturitné skúšky EČ a PFIČ – ANJ, NEJ

Pedagogická rada

Opravné maturitné skúšky – ústna časť

Mosty bez bariér - Pribeník

Odborná prax IV.C

Pracovná porada

Zasadnutie Rady školy

Október

07.10.2016

12.10.2016

 

14.10.2016

28.10.2016 – 01.11.2016

60. výročie založenia školy

Tradičný beh - BOJJ

1. účelové cvičenie pre 1. a 2. ročníky

ZRPŠ

Jesenné prázdniny

November

02.11.2016

02.11.2016

16.11.2016

23.11.2016

Začiatok vyučovania po jesenných prázdninách

Pracovná porada

Slávnostná imatrikulácia prvákov

Hodnotiaca pedagogická rada za I. štvrťrok

December

07.12.2016

23.12.2016 – 06.01.2017

Pracovná porada

Vianočné prázdniny

Január

23.12.2016 – 06.01.2017

09.01.2017

25.01.2017

31.01.2017

Vianočné prázdniny

Začiatok vyučovania po vianočných prázdninách

Klasifikačná porada za 1. polrok školského roka

Vydávanie polročných vysvedčení

Február

03.02.2017

06.02.2017

08.02.2017

10.02.2017

Polročné prázdniny

Začiatok vyučovania po polročných prázdninách

Pracovná porada

Kurz pohybových aktivít v prírode pre 1. ročníky

Marec

01.03.2017

03.03.2017

06.03.2017 – 10.03.2017

13.03.2017

14.03.2017 – 17.03.2017

Pracovná porada

ZRPŠ

Jarné prázdniny

Začiatok vyučovania po jarných prázdninách

Externá časť MS a písomná forma internej časti MS

Apríl

05.04.2017

13.04.2017 – 18.04.2017

19.04.2017

Hodnotiaca pedagogická rada za III. štvrťrok

Veľkonočné prázdniny

Začiatok vyučovania po veľkonočných prázdninách

Máj

03.05.2017

09.05.2017 a 11.05.2017

17.05.2017

18.05.2017

19.05.2017

 

22.05.2017 – 26.05.2017

22.05.2017 – 02.06.2017

29.05.2017 – 02.06.2017

Pracovná porada

Prijímacie skúšky

Klasifikačná porada za 2. polrok pre 4. ročníky

Praktické maturitné skúšky pre IV.C

Vydávanie vysvedčení pre 4.ročníky

Rozlúčka IV.A, IV.C

Akademický týždeň

Odborná prax II.A, III.A, III.B, III.C, III.D

MS - ústna forma IČ

Jún

07.06.2017

20.06.2017

21.06.2017

21.06.2017

22.06.2017 – 23.06.2017

21.06.2017 – 23.06.2017

26.06.2017

29.06.2017

30.06.2017

Pracovná porada

Prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest

Zasadnutie Rady školy

2. účelové cvičenie 1. a 2. ročníkov

Kurz pohybových aktivít v prírode pre 2. ročníky

Kurz ochrany života a zdravia – 3. ročníky

Klasifikačná porada za 2. polrok školského roka

Slávnostná akadémia

Vydávanie vysvedčení