Stredná odborná škola - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou

 

Navigácia

Pripravujeme

Stretnutie V4

Pripravujeme

V4 projekt

Iskolánk 11 tanulója, és 1 fő kísérő 2011.09.19-2011.09.23. között a magyarországi Sátoraljaújhelyben lévő Szepsi Laczkó Máté Szakképző Tagiskola vendége volt.

A Visegrádi Négyek program keretében a pályázott a partner intézmény, és valósította meg a pályázatát.

Délelőttönként a gyerekek szakmai elfoglaltságokon vettek részt: Óralátogatás, melybe Ők is bekapcsolódtak (gazdasági ismeretek, műszaki rajz); Tanműhelyek meglátogatása: hegesztés gyakorlat, pék-cukrász gyakorlat, laboratóriumi gyakorlat; Üzemlátogatás

Délután a kulturális programoké volt a szerep: Múzeum látogatások; libegő, kalandpark, Kálvária, túrázás.

Este először ismerkedési, bemutatkozó est, virágkötészet, tablókészítés, sport est, majd a táncházé volt a fő szerep.

Mindenki jól érezte magát. Várjuk a találkozást!

 

Projekt V4

Jedenásť žiakov a jeden pedagogický dozor v čase 19.- 23.9. 2011 navštívili v maďarskom meste Sátoraljaújhely Strednú odbornú školu Szepsi Laczkó Máté.

 Naša nová partnerská inštitúcia uskutočnila projekt v rámci programu V4.

Žiaci v dopoludňajších hodinách  sa zúčastnili odborného vyučovania, kde sa aj aktívne zapájali na hodinách ekonomiky i na odbornom kreslení. Okrem toho, naši žiaci mohli spoznať dielne odborného výcviku: zváračov, pekárov – cukrárov, ako aj chemické laboratórium i neďalekú malú cukrárenskú firmu.

Popoludní hlavné úlohy zohrali kultúra i šport, a to vo forme návštev múzeí, turistiky na Kalváriu, výstupu sedačkovou lanovkou na Vysokú horu /takto sa nazýva tamojšia najvyšia hora/.

Po večeroch na začiatku nášho pobytu boli dva zoznamovacie večierky, aranžovanie a vytváranie kvetov z krepového papiera, a zostavenie tabla. Nakoniec posledné dva večierky boli v duchu pohybu, a to jeden v telocvični plný športových hier i zápolení a druhý v duchu ľudových melódií a tanečných krokov.

Všetci sme sa tam dobre cítili a čakáme na ďalšie stretnutie.

Fotky zo stretnutia nájdete vo fotogalérii v sekcii STRETNUTIE V4.