Stredná odborná škola - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou

 

Navigácia

Škola podnikania Technika a prevádzka dopravy Mechanizácia pôdohospodárstva Agromechatronik

Štud. odbor: Škola podnikania

 

Stredná škola podnikania

študijný odbor: 63416 Škola podnikania

vyučovací jazyk   slovenský, maďarský

 

študijný odbor 6341 6 Škola podnikania:

Absolvent odboru školy podnikania je vo svojej špecializácii pripravený na kvalifikované riadenie  malého a stred­ného podniku. Počas štúdia získa teoretické aj praktické vedomosti na založenie vlastného súkromného podniku a jeho riadenie. Je schopný pripraviť koncepciu dosiahnutia podnikateľských cieľov orga­nizácie.

 

Učebné plány:

Vyučovací jazyk : slovenský

Učebné plány pre 1., 2. a 3. ročník 2015_2016

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí

Skratky predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín vo vzdelávacom programe

Celkový počet hodín

 

 

spolu

1.

2.

3.

4.

 

Všeobecné vzdelávanie

 

68

21

21

15

11

2176

Jazyk a komunikácia

 • Slovenský jazyk a slovenská literatúra a)
 • Anglický jazyk a)
 • Nemecký jazyk a)

 

 

SJL

ANJ

NEJ

34

 

12

12

10

 

 

3

3

3

 

 

3

3

3

 

 

3

3

2

 

 

3

3

2

1088

 

384

384

320

Človek, hodnoty a spoločnosť

 • Etická výchova/Náboženská výchova c)
 • Dejepis
 • Občianska náuka

 

 

ETV/NBV

DEJ

OBN

7

 

2

2

3

 

 

1

1

1

 

 

1

1

1

 

 

-

-

1

 

 

-

-

-

224

 

64

64

96

Človek a príroda

 • Biológia
 • Geografia

 

BIO

GEG

6

3

3

 

1

1

 

1

2

 

1

-

 

-

-

192

96

96

Matematika a práca s informáciami

 • Matematika
 • Informatika a) d)

 

MAT

INF

13

11

2

 

4

1

 

3

1

 

3

-

 

1

-

416

352

64

Zdravie a pohyb

 • Telesná výchova a) f)

 

TEV

8

8

 

2

 

2

 

2

 

2

256

256

Odborné vzdelávanie

 

 

 

 

 

 

 

 • teoretické vzdelanie

 

38

8

7

14

9

1216

Ekonomika a) d)

EKO

6

3

3

-

-

192

Účtovníctvo a) d)

UCT

6

-

2

2

2

192

Administratíva a korešpondencia a) d)

ADK

6

2

-

2

2

192

Podnikateľská komunikácia

PKK

2

2

-

-

-

64

Právna náuka

PRN

4

-

-

2

2

128

Manažment

MNZ

3

-

-

3

-

96

Podnikanie h)

PDN

4

-

2

2

-

128

Marketing h)

MKT

2

-

-

2

-

64

Hospodárske výpočty a) d)

HVY

1

1

-

-

-

32

Podnikateľské analýzy

PAL

1

-

-

-

1

32

Bankovníctvo

BAK

1

-

-

1

-

32

Daňovníctvo

DNV

2

-

-

-

2

64

 • praktická príprava

 

26

4

5

4

13

832

Ekonomika a) d) h)

EKO

2

2

-

-

-

64

Účtovníctvo a) d) h)

UCT

4

-

1

2

1

128

Ekonomické cvičenia a) d) h)

EKC

4

-

-

-

4

128

Podnikanie d) h)

PDN

1

-

1

-

-

32

Marketing

MKT

2

-

-

-

2

64

Aplikovaná informatika a) d)

API

8

2

3

2

1

256

Cvičná firma a) d)

CFA

3

-

-

-

3

96

Podnikateľské analýzy

PAL

1

-

-

-

1

32

Daňovníctvo

DNV

1

-

-

-

1

32

SPOLU

 

132

33

33

33

33

4224

 

Učebné plány pre 4. ročník 2015_2016

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí

Skratky predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín vo vzdelávacom programe

Celkový počet hodín

 

 

spolu

1.

2.

3.

4.

 

Všeobecné vzdelávanie

 

64

20

19

15

10

2048

Jazyk a komunikácia

 • Slovenský jazyk a slovenská literatúra a)
 • Anglický jazyk a)
 • Nemecký jazyk a)

 

 

SJL

ANJ

NEJ

34

 

12

12

10

 

 

3

3

3

 

 

3

3

3

 

 

3

3

2

 

 

3

3

2

1088

 

384

384

320

Človek, hodnoty a spoločnosť

 • Etická výchova/Náboženská výchova c)
 • Dejepis
 • Občianska náuka

 

 

ETV/NBV

DEJ

OBN

7

 

2

2

3

 

 

1

1

1

 

 

1

1

1

 

 

-

-

1

 

 

-

-

-

224

 

64

64

96

Človek a príroda

 • Ekológia

 

EKL

3

3

 

1

 

1

 

1

 

-

96

96

Matematika a práca s informáciami

 • Matematika
 • Informatika a) d)

 

MAT

INF

12

10

2

 

4

1

 

3

1

 

3

-

 

-

-

384

320

64

Zdravie a pohyb

 • Telesná výchova a) f)

 

TEV

8

8

 

2

 

2

 

2

 

2

256

256

Odborné vzdelávanie

 

 

 

 

 

 

 

 • teoretické vzdelanie

 

50

11

12

17

10

1600

Ekonomika a) d)

EKO

6

3

3

-

-

192

Účtovníctvo a) d)

UCT

7

-

2

3

2

224

Administratíva a korešpondencia a) d)

ADK

6

2

-

2

2

192

Podnikateľská komunikácia

PKK

2

2

-

-

-

64

Právna náuka

PRN

4

-

-

2

2

128

Manažment

MNZ

3

-

-

3

-

96

Podnikanie h)

PDN

4

-

2

2

-

128

Marketing h)

MKT

2

-

-

2

-

64

Hospodárske výpočty a) d)

HVY

1

1

-

-

-

32

Podnikateľské analýzy

PAL

1

-

-

-

1

32

Bankovníctvo

BAK

1

-

-

1

-

32

Daňovníctvo

DNV

2

-

-

-

2

64

Hospodárska geografia

HOG

3

1

2

-

-

96

Aplikovaná informatika a) d)

API

8

2

3

2

1

256

 • praktická príprava

 

18

2

2

1

13

576

Ekonomika a) d) h)

EKO

2

2

-

-

-

64

Účtovníctvo a) d) h)

UCT

3

-

1

1

1

96

Ekonomické cvičenia a) d) h)

EKC

4

-

-

-

4

128

Podnikanie d) h)

PDN

1

-

1

-

-

32

Marketing

MKT

2

-

-

-

2

64

Cvičenia z informatiky a) d)

CVI

1

-

-

-

1

32

Cvičná firma a) d)

CFA

3

-

-

-

3

96

Podnikateľské analýzy

PAL

1

-

-

-

1

32

Daňovníctvo

DNV

1

-

-

-

1

32

SPOLU

 

132

33

33

33

33

4224


Vyučovací jazyk : maďarský

Učebné plány pre 1., 2. a 3. ročník 2015_2016

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí

Skratky predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín vo vzdelávacom programe

Celkový počet hodín

 

 

spolu

1.

2.

3.

4.

 

Všeobecné vzdelávanie

 

79

24

23

18

14

2528

Jazyk a komunikácia

 • Slovenský jazyk a slovenská literatúra a)
 • Maďarský jazyk a literatúra
 • Anglický jazyk a)
 • Nemecký jazyk a)

 

 

SJL

MJL

ANJ

NEJ

46

 

12

12

12

10

 

 

3

3

3

3

 

 

3

3

3

3

 

 

3

3

3

2

 

 

3

3

3

2

1472

 

384

384

384

320

Človek, hodnoty a spoločnosť

 • Etická výchova/Náboženská výchova c)
 • Dejepis
 • Občianska náuka

 

 

ETV/NBV

DEJ

OBN

7

 

2

2

3

 

 

1

1

1

 

 

1

1

1

 

 

-

-

1

 

 

-

-

-

224

 

64

64

96

Človek a príroda

 • Biológia
 • Geografia

 

BIO

GEG

5

3

2

 

1

1

 

1

1

 

1

-

 

-

-

160

96

64

Matematika a práca s informáciami

 • Matematika
 • Informatika a) d)

 

MAT

INF

13

11

2

 

4

1

 

3

1

 

3

-

 

1

-

416

352

64

Zdravie a pohyb

 • Telesná výchova a) f)

 

TEV

8

8

 

2

 

2

 

2

 

2

256

256

Odborné vzdelávanie

 

 

 

 

 

 

 

 • teoretické vzdelanie

 

35

7

7

13

8

1120

Ekonomika a) d)

EKO

5

2

3

-

-

160

Účtovníctvo a) d)

UCT

6

-

2

2

2

192

Administratíva a korešpondencia a) d)

ADK

6

2

-

2

2

192

Podnikateľská komunikácia

PKK

2

2

-

-

-

64

Právna náuka

PRN

4

-

-

2

2

128

Manažment

MNZ

2

-

-

2

-

64

Podnikanie h)

PDN

4

-

2

2

-

128

Marketing h)

MKT

2

-

-

2

-

64

Hospodárske výpočty a) d)

HVY

1

1

-

-

-

32

Podnikateľské analýzy

PAL

1

-

-

-

1

32

Bankovníctvo

BAK

1

-

-

1

-

32

Daňovníctvo

DNV

1

-

-

-

1

32

 • praktická príprava

 

26

4

5

4

13

832

Ekonomika a) d) h)

EKO

2

2

-

-

-

64

Účtovníctvo a) d) h)

UCT

4

-

1

2

1

128

Ekonomické cvičenia a) d) h)

EKC

4

-

-

-

4

128

Podnikanie d) h)

PDN

1

-

1

-

-

32

Marketing

MKT

2

-

-

-

2

64

Aplikovaná informatika a) d)

API

8

2

3

2

1

256

Cvičná firma a) d)

CFA

3

-

-

-

3

96

Podnikateľské analýzy

PAL

1

-

-

-

1

32

Daňovníctvo

DNV

1

-

-

-

1

32

SPOLU

 

140

35

35

35

35

4480

 

Učebné plány pre  4. ročník 2015_2016

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí

Skratky predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín vo vzdelávacom programe

Celkový počet hodín

 

 

spolu

1.

2.

3.

4.

 

Všeobecné vzdelávanie

 

76

23

22

18

13

2432

Jazyk a komunikácia

 • Slovenský jazyk a slovenská literatúra a)
 • Maďarský jazyk a literatúra
 • Anglický jazyk a)
 • Nemecký jazyk a)

 

 

SJL

MJL

ANJ

NEJ

46

 

12

12

12

10

 

 

3

3

3

3

 

 

3

3

3

3

 

 

3

3

3

2

 

 

3

3

3

2

1472

 

384

384

384

320

Človek, hodnoty a spoločnosť

 • Etická výchova/Náboženská výchova c)
 • Dejepis
 • Občianska náuka

 

 

ETV/NBV

DEJ

OBN

7

 

2

2

3

 

 

1

1

1

 

 

1

1

1

 

 

-

-

1

 

 

-

-

-

224

 

64

64

96

Človek a príroda

 • Ekológia

 

EKL

3

3

 

1

 

1

 

1

 

-

96

96

Matematika a práca s informáciami

 • Matematika
 • Informatika a) d)

 

MAT

INF

12

10

2

 

4

1

 

3

1

 

3

-

 

-

-

384

320

64

Zdravie a pohyb

 • Telesná výchova a) f)

 

TEV

8

8

 

2

 

2

 

2

 

2

256

256

Odborné vzdelávanie

 

 

 

 

 

 

 

 • teoretické vzdelanie

 

46

10

11

16

9

1472

Ekonomika a) d)

EKO

5

2

3

-

-

160

Účtovníctvo a) d)

UCT

7

-

2

3

2

224

Administratíva a korešpondencia a) d)

ADK

6

2

-

2

2

192

Podnikateľská komunikácia

PKK

2

2

-

-

-

64

Právna náuka

PRN

4

-

-

2

2

128

Manažment

MNZ

2

-

-

2

-

64

Podnikanie h)

PDN

4

-

2

2

-

128

Marketing h)

MKT

2

-

-

2

-

64

Hospodárske výpočty a) d)

HVY

1

1

-

-

-

32

Podnikateľské analýzy

PAL

1

-

-

-

1

32

Bankovníctvo

BAK

1

-

-

1

-

32

Daňovníctvo

DNV

1

-

-

-

1

32

Hospodárska geografia

HOG

2

1

1

-

-

64

Aplikovaná informatika a) d)

API

8

2

3

2

1

256

 • praktická príprava

 

18

2

2

1

13

576

Ekonomika a) d) h)

EKO

2

2

-

-

-

64

Účtovníctvo a) d) h)

UCT

3

-

1

1

1

96

Ekonomické cvičenia a) d) h)

EKC

4

-

-

-

4

128

Podnikanie d) h)

PDN

1

-

1

-

-

32

Marketing

MKT

2

-

-

-

2

64

Cvičenia z informatiky a) d)

CVI

1

-

-

-

1

32

Cvičná firma a) d)

CFA

3

-

-

-

3

96

Podnikateľské analýzy

PAL

1

-

-

-

1

32

Daňovníctvo

DNV

1

-

-

-

1

32

SPOLU

 

140

35

35

35

35

4480