Stredná odborná škola - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou

 

Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka 31/2017 elektro materiál 58,99 s DPH s 28.12.2017 KONEX elektro, s.r.o Helena Kissová v.z.
Objednávka 30/2017 obed zamestnancov dňa 22.12.2017 921,60 s DPH s 20.12.2017 MARERY s.r.o., PaedDr. István Stefán
Objednávka 29/2017 plachta - záves z PVC 240,00 s DPH 18.12.2017 PLAKO s.r.o., PaedDr. István Stefán
Objednávka e-mail plávajúca podlaha s príslušenstvom lišty 415,20 s DPH 18.12.2017 OBI Slovakia s.r.o., PaedDr. István Stefán
Objednávka e-mail Kamera 39,92 s DPH 13.12.2017 DT elektronik PaedDr. István Stefán
Objednávka 28/2017 Doplnkový materiál pre zváračky 98,03 s DPH 11.12.2017 Technozvar PaedDr. István Stefán
Objednávka 27/2018 Čistenie okapových žlabov a rúr 500,00 s DPH 11.12.2017 Plum s.r.o. PaedDr. István Stefán
Objednávka 26/2017 oprava zváračiek 960,00 s DPH 24.11.2017 Technozvar PaedDr. István Stefán
Objednávka e-mail knihy pre vyučovanie cudzých jazykov 555,00 s DPH 24.11.2017 Distribúcia jaz.lit. PhDr. Martinčoková PaedDr. István Stefán
Zmluva 120/§50/PS/2017/NP PZ VAOTP- 3 17/41/050/120 Dohoda o poskytnutí finnčného príspevku na podporu zamestnanosti 5 749,68 s DPH 23.11.2017 ÚPSVaR SOŠ- Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava
Objednávka e-mail prevodovka na CHEVROLET AVEO 250,00 s DPH 21.11.2017 AUTOKOMA 1, s.r.o., PaedDr. István Stefán
Objednávka 25/2017 Orava vozidla IVECO, KS846BH 117,00 s DPH 21.11.2017 B.H.N.Š., PaedDr. István Stefán
Zmluva dodatok č.4 Individuálna zmluva o energetických službách s DPH 21.11.2017 VEOLIA Energia Komfort Košice, a.s., SOŠ- Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava
Objednávka e-mail Účasť na 11.ročníku veľtrhu vzdelávania PRO EDOCO 2017 360,00 s DPH 20.11.2017 Progress Promotion Košice, s.r.o PaedDr. István Stefán
Objednávka e-mail deratizácia objektov 500,74 s DPH 20.11.2017 Bábolna BIO Slovensko, s.r.o., PaedDr. István Stefán
Zmluva 371170099 Zmluva o inzercii - do schránkových novín - odbor agropodnikanie 768,96 s DPH 14.11.2017 region Press, s.r.o. SOŠ- Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava
Zmluva Dohoda o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka Zabezpečenie realizácie odborného vzdelávania a prípravy žiaka školy na študijnom odbore - agromechatronik v školskom roku 2017/2018 800,00 s DPH 08.11.2017 Družstvo Agrospol, družstvo, SOŠ- Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava
Objednávka 24/2017 tonery do tlačiarne BROTHER 9020 96,00 s DPH 07.11.2017 Ivan Žinčák, A-ZIN PaedDr. István Stefán
Zmluva DUAL-03447/2017, ZoS-SOS/2017/DUAL/141 Zmluva o spolupráci pri reqalizácii NP "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP" s DPH 27.10.2017 Štátny inštitút odborného vzdelávania SOŠ- Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava
Objednávka e-mail servis a oprava dataprojektorov 444,00 s DPH 26.10.2017 Dušan Rusin-AVALON PaedDr. István Stefán
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3370