Stredná odborná škola - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou

 

Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
PaedDr. István Stefán Rozvrh
Riaditeľ
 
 
RNDr. Silvia Mosorjaková Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Ing. Jolana Špišáková Zástupkyňa
 
 
Ing. Gabriela Bányászová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
Vedie krúžok: Enviro-kreativita
 
 
Bc. Štefan Benedik Majster
Vedie krúžok: Kulturistický krúžok
 
 
Ing. Izabela Bérešová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Imrich Bodnár Učiteľ
 
 
Mgr. Lýdia Bužická Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
Vedie krúžok: Príprava na maturitu z MJL
 
 
Ľudovít Cibrík Majster
 
 
PaedDr. Ján Danko Učiteľ
Vedie krúžok: Digitálna fotografia
 
 
Ing. Ján Dedinský Majster
Vedie krúžok: Zámočnícky krúžok
 
 
RNDr. Mária Demeterová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Zoltán Dobos Majster
Vedie krúžok: Umelecký krúžok
 
 
Mgr. Emese Ďurčová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Vedie krúžok: Príprava na maturitu z NEJ
 
 
Mgr. Janka Dzvoníková Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Príprava na maturitu zo SJL
 
 
Ing. Rudolf Flegner Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Posilňovanie a stolný tenis
 
 
František Gaboš Majster
Vedie krúžok: Športový krúžok
 
 
Ing. Zita Herchl Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
 
 
Daniel Hiľovský Majster
 
 
Ing. Ottó Hudák Učiteľ
 
 
Katarína Jasaňová Majsterka
Vedie krúžok: Ručné práce
 
 
Ing. Mária Katonová Majsterka
Vedie krúžok: Tkanie na krosnách
 
 
Helena Képešová Majsterka
 
 
Albín Kiss Učiteľ
 
 
Michal Kiš Vychovávateľ
Vedie krúžok: Futbal
 
 
Ing. Karolína Kišová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.G
Vedie krúžok: Mladý účtovník
 
 
PaedDr. Gabriel Majoroš Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: VŠE šport
 
 
Ing. Agnesa Martinská Rozvrh
Triedna učiteľka: I.G
Vedie krúžok: Zo života našej školy
 
 
Bc. Monika Műllerová Majsterka
Vedie krúžok: Móda a krása
 
 
Eva Péter Vychovávateľka
Vedie krúžok: Tvorivá práca
 
 
Alica Pišteková Majsterka
Vedie krúžok: Pestovateľský krúžok
 
 
Bc. Edita Sanislová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
Vedie krúžok: Základy administratívy
 
 
Vojtech Schmiedt Učiteľ
Vedie krúžok: Basketbalový krúžok
Vedie krúžok: Futbalový krúžok
Vedie krúžok: Tanečný krúžok
 
 
Ing. Ladislav Stacho Rozvrh
Majster
 
 
Ing. Štefan Szciranka Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Multimediálny krúžok
 
 
Ing. Henrieta Šilárská Učiteľka
 
 
Ing. Jozef Širilla Rozvrh
Učiteľ
 
 
Jozef Štefán Majster
Vedie krúžok: Stolnotenisový krúžok
 
 
Mgr. Valter Varga Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Príprava na maturitu z ANJ
 
 
Ladislav Vitéz Majster
Vedie krúžok: Šikovný murár
 
 
Bc. Žaneta Žitňárová Majsterka
Vedie krúžok: Tvorivé dielne

© aScAgenda 2019.0.1121 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 05.09.2018